This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Ginecomastie la Pubertate


ginecomastie la adolescenti

ginecomastie la adolescenti
Image: Ginecomastia.ro

Acest articol a apărut prima oară pe Ginecomastia.ro

Ginecomastia la pubertate este frecventă și, de obicei, fiziologică, necesitând supraveghere în timp. Există unele dovezi că intervenția farmacologică timpurie cu antiestrogeni poate diminua gynecomastia persistentă, dar tratamentul cu un inhibitor de aromatază nu s-a dovedit a fi mai eficace decât placebo.

Advertisement














Share This Story

Get our newsletter